Gravgårdsföreningen

Sundom Gravgård
Flygfoto över Sundom Gravgård

Sundom Gravgårdsförening r.f. äger och driver gravgården i privat regi, men i nära samarbete med Vasa kyrkliga samfällighet.

Kontaktuppgifter:
Sundom gravgårdsförening 

David Käld

  • tfn 040 579 0366
  • E-post: info@sundomgravgard.fi