Gravgårdsföreningen

Sundom Gravgårdsförening r.f. äger och driver gravgården i privat regi, men i nära samarbete med Vasa kyrkliga samfällighet.

Kontaktuppgifter:
Sundom gravgårdsförening 

Anders Lindberg

  •  tfn  040-1411616
  • Hemtel 06-3571375.
  • E-post: anders.lindberg@netikka.fi