Publicerat den

Östersund Alice Adele Ingegerd

östersund_alice_edvin

Östersund Alice Adele Ingegerd

  • Född 15.8.1926
  • Dog 9.7.2000